arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Modulaarsed tehisnärvivõrgud
Nimi Jaan Erik Pihel
Kokkuvõte Töös uuriti modulaarsete tehisnärvivõrkude oskust õppida lahendamaprobleeme, mis on olemuslikult alamülesanneteks jaotatavad. Ülesandeks valiti närvivõrgu abil kaadri kaupa palli liikumise ennustamine laual, kus algsisenditeks on pallija seinte koordinaadid koos kiirustega ning kus toimub sirgliikumine ning põrked vastukõiki seinu. Töös loodud närvivõrgu arhitektuur, kus on iga kihti võimalik loomulikult tõlgendada, kasutab tähelepanumoodulit, et liigitada alamülesandeid. Näidatakse,et sellise mudeliga õppimine on ilma moodulite eeltreenimiseta küllalt aeglane. Kuideeltreenimisel võib mudel õppida ülesandeid lahendama vähesema ülesobitusega, sestmudeli arhitektuuri on teatud eeldusi ja inimteadmisi sisse kodeeritud.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Meelis Kull, Markus Kängsepp
Kaitsmise aasta 2019
PDF