arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Thonny arenduskeskkonna pistikprogramm skriptide käivitamiseks üle SSH
Nimi Lauri Leiten
Kokkuvõte Bakalaureusetöös antakse ülevaade integreeritud arenduskeskkonnast Thonny ja turvakestast. Käesoleva töö tulemusena luuakse Thonny jaoks pistikprogramm. See pistikprogramm vahendab Thonny ja kaugarvuti vahelist suhtlust läbi SSH.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Aivar Annamaa
Kaitsmise aasta 2019
PDF