arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Märgendite silumine klassifikaatorite logistilisel kalibreerimisel
Nimi Liina Anette Pärtel
Kokkuvõte Antud töös kirjeldati põhjalikult tõenäosuslike klassifikaatorite kalibreerimist logistilise kalibreerimise ehk Platti skaleerimise meetodiga. Töö käigus viidi läbi eksperimendid otsimaks logistilise kalibreerimise meetodi silumismäära väärtusest paremat väärtust. Eksperimendid viidi läbi sünteetilistel andmestikel, varieerides nii klasside suurust kui klassijaotust. Eksperimentide tulemustest sai teada, et Platti skaleerimise meetodis valitud silumismäär pole ühelgi vaadeldaval andmestikul optimaalne. Veel leiti, et optimaalne silumismäär sõltub lisaks klasside suurusest ka mudeli veamäärast.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Meelis Kull
Kaitsmise aasta 2019
PDF