arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Mobiilirakendus Eesti Kirjandusmuuseumi grafitibaasile
Nimi Airis Kruus
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö käigus loodi Androidi rakendus, millega saab lisada ning vaadata grafiteid andmebaasist. Rakendus on loodud Eesti Kirjandusmuuseumi jaoks ning see põhineb olemasoleval grafitite haldamise veebilehel. Äpp on mõeldud kasutamiseks nii grafiti huvilistele kui ka nende kogujatele. Huvilised saavad (olemasolevaid) grafiteid vaadata ning kogujad saavad lisada postitusi nii grafiti asukohas kaameraga pildistades kui ka kodus seadme galeriist pilti valides. Lõputöö käigus koostati kliendiga konsulteerides täpsed kasutuslood, mille järgi hakati rakendust arendama. Rakenduse autentimiseks kasutatakse Google ja Facebook kontosid. Lisaks veebirakenduse arendamisele tuli luua liidestus serveriga. Arenduse lõppfaasis kontrolliti rakenduse kasutatavust testkasutajatega, kes jäid lõpptulemusega rahule ning oleksid huvitatud rakenduse kasutama hakkamisest.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Jakob Mass, Siiri Pärkson
Kaitsmise aasta 2019
PDF lisad