arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Bayesi isotoonilise kalibreerimise algoritm ja selle optimeerimine
Nimi Karl Riis
Kokkuvõte Töö käigus kirjeldati detailselt Mari-Liis Allikivi ja Meelis Kulli loodud Bayesi isotoonilise kalibreerimise algoritm ning üritati seda optimeerida, kuna see oli suurtel andmehulkadel aeglane. Lisaks kirjeldati algoritmiga seotud matemaatilisi mõisteid ja võtteid ning lahendati nende seletamiseks näiteülesandeid. Algoritmi edasiarenduseks kasutati erinevaid tehnikaid, mis tegid algoritmi töö stabiilsemaks ja kiiremaks. Lõpuks analüüsiti optimeeritud Bayesi isotoonilist kalibreerimist ning võrreldi seda isotoonilise kalibreerimisega ja logistilise regressiooniga tehislikel andmetel.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Meelis Kull
Kaitsmise aasta 2019
PDF