arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Protseduuriliselt genereeritud oskussüsteem
Nimi Raigo Kõvask
Kokkuvõte Käesoleva töö eesmärk on kirjeldada protseduuriliste süsteemide ülesehitust. Protseduurilise süsteemide all mõeldakse antud juhul süsteeme, mis kasutavad objektide loomiseks protseduurilisi meetodeid. Töö praktiline osa on luua süsteem, mis genereerib oskusi oskustel põhinevatele mängudele. Süsteemi eesmärk on genereerida ja visualiseerida oskusi, ning antud oskusega mõjutada virtuaalses maailmas olevaid karaktereid
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Margus Luik
Kaitsmise aasta 2019
PDF lisad