arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Ülevaade õppimisstrateegiatest ja õpetamisviisidest programmeerimise algõppes
Nimi Marge Käis
Kokkuvõte Programmeerimist peetakse tänapäeval üheks olulisemaks, kuid ka keerulisemini omandatavaks oskuseks. Selle töö eesmärgiks on anda ülevaade programmeerimise algõppest nii õppimise kui ka õpetamise perspektiivist, tuvastada peamised õppimisel esinevad raskused ja edukust mõjutavad faktorid ning anda soovitusi sissejuhatavate programmeerimiskursuste parendamiseks.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Reimo Palm
Kaitsmise aasta 2019
PDF