arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Suurte failide puhverdamine Nortali eHealth projekti näitel
Nimi Sander Pärn
Kokkuvõte Käesolevas töös uuriti Nortali loodud haigla infosüsteemi printimislahendusega seotud mäluhalduse probleeme. Mälukasutust analüüsides tuvastati mäluleke ja sessiooni liigne suurus. Mäluhalduse efektiivsemaks muutmiseks kasutati optimeerimisvõteteks puhverdamist ja voogedastust. Töö lõpus võrreldi eelnevate ja uue printimislahenduste mälukasutust.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Artjom Lind
Kaitsmise aasta 2019
PDF