arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Välearendusele üleminek Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuses
Nimi Tõnu Oro
Kokkuvõte Käesolev magistritöö eesmärk on saada ülevaade SMITis läbi viidud välearendusele ülemineku kohta. Uuritud on seda, kuidas üleminek toimus ja millises seisus see on. Töö fookus oli välja selgitada töötajate ühist väärtusruumi välearenduse vaates ehk agiilset mõtteviisi.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d) Evgenia Trofimova
Kaitsmise aasta 2019
PDF