arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Automatiseerimine täiendavate materjalide leidmiseks ülikooli kursustel
Nimi Anastassia Ivanova
Kokkuvõte Kraadi omandamine valitud valdkonnas võib olla suur väljakutse tudengite jaoks. Koos lihtsate ainetega, õppekavas tulevad ka selliseid, kus osad tudengid saavad läbi kergesti, kuid teised panustavad väga palju aega, et napilt läbi saada. Üks võimalikest põhjustest, miks mõnedele õppijatele osad kursused valmivad nii palju raskusi, on kvaliteetse ning tudengite jaoks kättesaadava materjali puudus. Abi otsimisel pöörduvad tudengid sageli otsingumootori poole, mis leiab nendele artikleid, kus leidub vastuseid igale tudengi küsimusele. Tihti Google leitud materjal sisaldab ebakorrektset informatsiooni ning kuna tudeng ei oska ise eraldada kvaliteetset õppematerjali ebakvaliteetsest, siis tulemusena saab tudeng teemast aru valesti ja satub segadusse.

Käesoleva töö eesmärk on luua portaal, mis otsib internetis kvaliteetset õppematerjali jooksva semestri kursuste jaoks. Portaal automaatselt uuendab kursuste nimekirja enne uue semestri algust. Pakutud rakendus kogub ning analüüsib erinevate ainete tekstilist materjali. Seejärel toimub andmete puhastus ning teisendamine analüüsimiseks sobivasse formaati. Edasi otsitakse Google vahendusel seotud materjale, filtreerides välja mitte sobivaid teemasid, ebakvaliteetseid ning ebausaldusväärseid materjale, ning tagastatakse tudengile tulemuste nimekiri õppimiseks ja lugemiseks.

Selle lõputöö tulemuseks on veebirakendus, mis leiab lisamaterjali iga aine jaoks jooksvas semestris. Algoritm selle teostamiseks on töötav, kuid vajab veel täiendamist, et leida materjale efektiivsemalt ja kiiremini. Praegused algoritmi leitud materjalid ei pruugi vastata ülikooli tasemele või hoopis otseselt mitte puutuda kursuse teemasse, mille jaoks teostatakse otsingut.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Siim Karus
Kaitsmise aasta 2019
PDF