arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Sõiduaja ennustamine töötlemata GPS andmete põhjal
Nimi Sander-Sebastian Värv
Kokkuvõte Aja planeerimine on muutunud aina olulisemaks üha kiireneva elutempoga ühiskonnas. Üheks oluliseks komponendiks aja planeerimisel on võimalikult täpselt hinnata, kui palju aega kulub ühest kohast teise liikumiseks. Käesolev magistritöö on valminud koostöös Boltiga, mis on üks suurimaid sõidujagamisteenust pakkuvaid ettevõtteid. Sõiduaja ennustamine tooreste GPS andmete põhjal nõuab suures koguses andmete eeltöötlemist, kasutades seejuures väliseid andmekogusid, et siduda tooreid GPS andmeid ümbritseva keskkonnaga. Käesolevas töös käsitletakse kõiki vajaminevaid eeltöötlemise samme, millest moodustub terviklik meetod sõiduaja ennustamiseks töötlemata GPS andmete põhjal. Meetodi efektiivsuse valideerimiseks on seda võrreldud kahe laialdaselt kasutu-ses oleva meetodiga.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Amnir Hadachi, Artjom Lind
Kaitsmise aasta 2019
PDF