arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Alarmsõidukite hoiatussüsteem sõidukitele
Nimi Vello Vaherpuu
Kokkuvõte Käesoleva magistritöö eesmärk oli uurida erinevaid võimalusi, kuidas teavitada juhte lähenavast alarmsõidukist ja luua sellise süsteemi prototüüp. Rakendus koosneb kahest osast: serverist ja iOS mobiilirakendusest. Mobiilirakenduse kasutajatel on võimalik rakendust kasutada navigeerimiseks, kus lisaks juhistele kuvatakse ka lähedal olevate alarmsõidukite teekonnad ja nendega ristuvad punktid või kattuvad osad.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Amnir Hadachi
Kaitsmise aasta 2019
PDF