arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Automatiseeritud metoodika veebipõhiste ohuteadmus indikaatorite valideerimiseks kasutades aktiivset meepurki
Nimi Ivo Pure
Kokkuvõte Loodud töö panustab küberkaitse valdkonda pakkudes alternatiivse viisi, kuidas hoida ohuteadmus andmebaas uuendatuna. Veebilehti kasutatakse ära viisina toimetada pahatahtlik kood ohvrini. Peale veebilehe klassifitseerimist pahaloomuliseks lisatakse see ohuteadmus andmebaasi kui pahaloomulise indikaatorina. Lõppkokkuvõtteks muutuvad sellised andmebaasid mahukaks ja sisaldavad aegunud kirjeid. Lahendus on automatiseerida aegunud kirjete kontrollimist klient-meepott tarkvaraga ning kogu protsess on täielikult automatiseeritav eesmärgiga hoida kokku aega. Jahtides kontrollitud ja kinnitatud indikaatoreid aitab see vältida valedel alustel küberturbe intsidentide menetlemist.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d) Risto Vaarandi, Raimundas Matulevicius
Kaitsmise aasta 2019
PDF