arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Avaandmete avaldamise mõjude hindamise töövahend
Nimi Mari Väljaots
Kokkuvõte Magistritöö eesmärk on pakkuda avaandmete avaldamise mõjude hindamise töövahend, mis toetaks teabevaldajat otsuse, kas andmeid tohib avaandmetena avaldada või mitte, tegemisel. Eesmärgi saavutamiseks kaardistas töö autor hetke olukorra avaandmete valdkonnas. Ülevaate saamiseks tehti lõppenud arendusprojektide analüüs ja viidi läbi intervjuud avaandmete spetsialistidega.
Avaandmete avaldamise mõjude hindamise töövahend sisaldab küsimusi, millele teabevaldaja peab enne andmete avaldamist mõtlema. Küsimustik aitab hinnata olulisi nüansse avaandmete kontekstis.
Loodud töövahend võiks olla sisendiks avaandmete valdkonna poliitika kujundajatele, kes saavad magistritöö raames analüüsitud info võtta sisendiks valdkonna edasisel arendamisel.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d) Vambola Leping, Ott Velsberg
Kaitsmise aasta 2019
PDF