arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Parklakohtade monitoorimine ja autode ID-põhine jälgimine
Nimi Rasmus Vahtra
Kokkuvõte Parklate jälgimissüsteeme on aegamisi arendatud ning realiseeritud, kuid vähe on süsteeme, kus kasutataks tehisnärvivõrke. Tehisnärvivõrkude arenedes on võimalik neid ka parkla jälgimissüsteemides rakendada. Käesolevas magistritöös uuritakse YOLO närvivõrku, mis suudab pakkuda reaalajas kiirusi. YOLO eelmistest versioonidest ja eelistest teiste närvivõrkude ees tuuakse kokkuvõte. Siin magistritöös uuritakse ka tuvastatud objektide jälgimist unikaalsete ID-ga, kus viimaseid saadakse Kalmani filtrist. Seletatakse Kalmani filtri tööpõhimõtet. Ühtlasi seletatakse lahti käesolevas magistritöös kasutatud tarkvara disain ning pakutakse välja uus jälgimisüsteem parklakoha jaoks, mille kasutamist pole autori teada varem dokumenteeritud. Lõpus uuritakse tulemusi ning pakutakse välja lahendused teatud probleemidele. Ühtlasi kirjeldatakse võimalikke täiendusi, mida antud tööle teha saaks.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Prof. Gholamreza Anbarjafari, Egils Avots, MSc
Kaitsmise aasta 2019
PDF lisad