arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Korruptsiooni tuvastamine riigihangetes läbi andmeanalüüsi
Nimi Mart Kevin Põlluste
Kokkuvõte Magistritöö eesmärgiks oli uurida, kas ainult andmeanalüüsile tuginedes on võimalik ennustada korruptsiooni võimalikkust Eesti riigihangetes ning tulenevalt eelnevast teha riigile soovitusi, kuidas parandada korruptsiooni tuvastamise võimalusi.
Seatud eesmärgi saavutamiseks andis autor muuhulgas ülevaate korruptsioonist ja korruptsioonist riigihangetest ning nende vastu võitlemise strateegiast ja olulisematest viimastel aastatel toimunud arengutest maailmas. Kõrgele korruptsiooniriskile on viidanud nii üleeuroopalised uuringud kui ka meedia. Olemasolevatele andmetele tuginedes tegi autor masinõppe algoritmi, mis hindab korruptsiooni võimalikust riigihangetes Eestis.
Rakenduse automatiseeritud lähenemise ja andmete analüüsi tulemusena jõudis autor tulemusteni, mis näitavad, et antud andmetele tuginedes on võimalik hinnata korruptsiooni tõenäosust Eesti riigihangetes. Eelneva põhjal saab seega öelda, et andmeanalüüsi kasutades on võimalik muuta korruptsiooni tuvastamine konkreetsemaks, lihtsamaks ja efektiivsemaks.
Lähtudes teooriast ja tehtud praktilisest tööst, esitas autor enda poolsed soovitused riigile, milliste andmete kasutamisel ja analüüsil oleks võimalik korruptsiooniriski täpsemini ennustada ja seeläbi korruptsiooniriski maandada.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine
Juhendaja(d) Rajesh Sharma
Kaitsmise aasta 2019
PDF