arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Reeglikaeve tööriistaga RuM
Nimi Denizalp Kapisiz
Kokkuvõte Protsessikaeve on äriprotsesside juhtimise (BPM) valdkonda kuuluv andmeteaduse tehnika, mille lähtepunktiks on protsessi täitmise logide analüüsimine. Hetkel kasutatakse protsessikaeve jaoks põhiliselt kahte töölauarakendust: Disco ja ProM. Disco sobib protseduuriliseks protsesside tuvastamiseks ja on intuitiivse kasutusliidesega, aga ei toeta deklaratiivseid mudeleid. ProM toetab mitmeid erinevaid deklaratiivse protsessikaeve tehnikaid, aga on ebaintuitiivsema kasutusliidesega kui Disco. Antud magistritöö eesmärk on välja pakkuda uus deklaratiivsele protsessianalüütikale suunatud tööriist RuM, mis pakub ühtlasi intuitiivset kasutajakogemust.
RuM pakub sobiva keskkonna protsesside väljaselgitamise, vastavuskontrolli ja logide genereerimise meetodite jaoks. Kõik RuM poolt toetatud meetodid tuginevad deklaratiivsetel mudelitel ja on kasutaja poolt seadistatavad. Meetodite tulemusi on võimalik lihtsustamise eesmärgil järeltöödelda ja failisüsteemi salvestada. RuM töölauarakenduse hindamiseks on teostatud kasutatavuse testimine, milles osales viis deklaratiivse protsessianalüütika valdkonna eksperti.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Fabrizio Maria Maggi
Kaitsmise aasta 2019
PDF