arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Tervise infosüsteemide andmebaaside turvalisus
Nimi Mart Simisker
Kokkuvõte Tundlike andmete turvaline kogumine ja hoiustamine on väga vajalik. Olenevalt olukorrast võib see osutuda aga oodatust keerulisemaks. Andmebaasis olevate andmete turvalisus võib jääda tähelepanuta või seda võidakse ülehinnata. Rakenduse poolel andmete krüpteerimine on üks moodus laialdaselt esinevate probleemide ennetamiseks. Selle töö eesmärk on esitada näidisrakendus andmete turvalise kogumise kohta. See implementatsioon esitab andmete kogumise protsessi. Me katsetame kahte odavama hinnaklassi riistvaralisi turvamoodulit rakendusega siduda. Tulemustest on näha kaasnevaid raskusi, lootusega et protsessi saab parendada. Näidisrakendust saab kasutada tundlike andmete kogumise meetodite lisamisel olemasolevatesse andmehaldusrakendustesse.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Jan Willemson, Dominique Unruh
Kaitsmise aasta 2019
PDF