arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Masinõppe abil kulda ja hõbedat kaevandades: tühistatud tellimuste ennustamine Tavexi e-poes Norras
Nimi Liisa Kallas
Kokkuvõte Laialdase internetikasutuse tõttu on tekkinud palju erinevaid veebikeskkondi. Nende hulka kuuluvad ka e-poed. Paljud traditsioonilised ärid, nagu väärismetalle müüvad ettevõtted, on lisaks olemasolevatele esindustele loonud enda toodete müümiseks ka veebipoed. Ühest küljest võimaldavad need klientidel mugavamalt ostelda, teisalt pakuvad ka ärile võimaluse jõuda suurema hulga potentsiaalsete ostjateni. Ometi on see toonud firmadele ka uusi väljakutseid, näites kuidas panna üha rohkem veebilehe külastajaid ostu tegema. Paljude varasemate uurimuste eesmärk ongi olnud ennustada, kes veebilehe kasutajatest enda külastuse käigus tellimuse teevad ja mis faktorid seda otsust mõjutavad. Varasemates uurimustes on aga vähe käsitletud probleemi, mis tekib juba esitatud veebitellimuste tühistamisest. Tühistatud tellimused, ms tulenevad nende maksmata jätmisest, on probleem muuhulgas väärismetalle müüva ettevõtte Tavexi e-poes Norras. Käesolevas töös kasutatakse kolme masinõppe algoritmi – logistilist regressiooni, juhumetsa ja tugivektormasinat –, et ennustada millised Tavexi veebipoes tehtud tellimused makstakse ja millised tühistatakse. Parim saavutatud mudel suutis tuvastada 68% kõikidest maksmata jäetud tellimustest. Töötulemused näitavad, et masinõppel on selles valdkonnas ja seda tüüpi tellimuste tuvastamiseks suur potentsiaal.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d) Rajesh Sharma
Kaitsmise aasta 2019
PDF