arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Akadeemiliste tulemuste ennustamine sisseastumispunktide ja -avalduste põhjal - juhtumiuuring
Nimi Ketevan Toria
Kokkuvõte Tartu Ülikooli magistriõppesse vastuvõtmisprotsessi käigus saavad tudengid punktid, mis arvutatakse välja nende motivatsioonikirja ja bakalauseuseõppe keskmise hinde alusel. Ideaalis peaksid sisseastumispunktid ennustama tudengi akadeemilisi tulemusi magistriõppes, mistõttu võib eeldada, et mida kõrgemad on sisseastumispunktid, seda paremad on kandidaadi akadeemilised tulemused pärast magistriõppesse astumist. Seda hüpoteesi pole aga Tartu Ülikooli vastuvõtmisprotsessi kontekstis testitud. Selles lõputöös hinnatakse sisseastumispunktide efektiivsust ning koostatakse täpsem ja usaldusväärsem tudengite akadeemiliste tulemuste prognoosimismudel, analüüsides sisseastumisdokumente andmekaevandamise metoodikate abil.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Marlon Dumas, Irene-Angelica Chounta
Kaitsmise aasta 2019
PDF