arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Asünkroonsete partiikoodide empiiriline uuring
Nimi Sander Mikelsaar
Kokkuvõte Partiikoodid esitleti Y. Ishai, E. Kushilevitz, R. Ostrovsky ja A. Sahai poolt aastal 2004 hajusfailisüsteemide koormusjaotuseks. A.-E. Riet, V. Skachek ja E. K. Thomas demonstreerisid artiklis, et erinevate kestvusega päringud partiikoode kasutavale failisüsteemile põhjustavad ooteaegu. Samas artiklis esitleti ooteaegade probleemi lahendamiseks asünkroonse partiikoodimudel. Käesoleva lõputöö raames loodi kahe partiikoodi mudeli võrdlemiseks süsteemi prototüüp, mille abil simuleeriti mõlemat mudelit kasutavaid failisüsteeme. Simulatsioonide töökäiku kirjeldatakse detailselt. Lõputöös võeti kasutusele asünkroonsel süsteemimudelil uus parameeter, mille abil suurendati süsteemi poolt saavutatavat täidetavat päringumahtu. Teostatud simulatsioonide tulemused visualiseeriti ning tulemusi kirjeldatakse detailselt.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d) Vitaly Skachek, Eldho K. Thomas
Kaitsmise aasta 2019
PDF lisad