arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Juhtumiuuring: ärianalüüs ERP juurutamise ja kohandamise projektides.
Nimi Taavi Silm
Kokkuvõte Töös uuritakse äraanalüüsi osakaalu erinevate juurutusmeetodite puhul ning äraanalüüsi mõju projekti tulemusele. Teoreetilises osas antakse ülevaade ärianalüüsist ning ERP-st üldiselt. Empiirilsies osas kirjeldadatakse ning analüüsitakse andmekomplekti ja leitakse vastused uurimuse eesmärgiks seatud küsimustele.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d) Fredrik Payman Milani
Kaitsmise aasta 2019
PDF