arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Magasini ja järjekorra õpetamine ülikoolikursustel
Nimi Agu-Art Annuk
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida lähemalt magasini ja järjekorra andmestruktuuri õpetamist ülikoolikursustel ja selgitada välja, millised on neis esinevad tugevused ning kitsaskohad. Keskendutakse sellele, milliste kasutusnäidete ja ülesannete põhjal neid andmestruktuure õpetatakse ning kas nendest piisab magasini ja järjekorra olulisuse selgitamiseks. Lisaks uuritakse, kas tudengitel on võimalik omandada magasini ja järjekorra kohta kõik vajaminevad teoreetilised teadmised.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Ahti Peder
Kaitsmise aasta 2019
PDF