arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Praktiliste ülesannete koostamine gümnaasiumile teemal „Infoturve“
Nimi Omar Purik
Kokkuvõte Bakalaureusetöö raames koostati õppematerjalid gümnaasiumiastme valikkursusena praktilise infoturbe õpetamiseks. Valmis neljateistkümnest topeltunnist koosnev kursus, mis keskendub Windows 10 turvamisele, kuid käsitleb ka veebibrausereid, Linuxit ning nutisead-meid. Ülesannetes tutvustatavad rakendusprogrammid ning sätted aitavad kaitsta aktuaalsete infoturbe ohtude vastu ning materjalides jagatavaid juhiseid saab rakendada ka väljaspool kursust oma seadmeid turvates.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Kristjan Krips, Tauno Palts
Kaitsmise aasta 2019
PDF