arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Interaktiivse veebiõpiku loomine ainele "Sissejuhatus andmebaasidesse"
Nimi Johannes Erik Laamann
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärgiks oli interaktiivse veebiõpiku arendamine ainele "Sissejuhatus andmebaasidesse", mis võimaldaks sessioonõppe õppuritel kui ka teistel andmebaaside huvilistel iseseisvalt teadmisi kinnistada. Töö käigus valmis veebirakendus, milles on võimalik lahendada ülesandeid vastu päris andmebaasi, ning õpikutekstid. Rakendus keskendub PostgreSQL-i õpetamisele. Töös on uuritud sagedasi SQL-i õppimisel esinevaid raskusi ja sarnaseid veebirakendusi ning kirjeldatakse valminud rakendust tehnilisest küljest.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Piret Luik
Kaitsmise aasta 2020
PDF