arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Isiksuseomaduste olulisus agiilses tarkvaraarenduses: juhtumi-analüüs
Nimi Tedo Gogoladze
Kokkuvõte Viimase kümnendi jooksul on üha enam ettevõtteid võtnud kasutusele agiilse tööviisi, muutes selle tarkvaraarenduse valdkonna levinumaks metoodikaks. Agiilse manifesti põhiprintsiip väidab, et inimesed ja nende tegevused on olulisemad, kui tööriistad ja protsessid. See printsiip tingib vajaduse uurida tarkvaraarendajate isikuomadusi psühholoogilisel tasemel, et selgitada välja seosed töötulemuste ja indiviidi isikuomaduste vahel. Sarnaseid uuringuid on ka tehtud varem, kuid need on keskendunud tarkvaraarendajate isikuomaduste uurimisele akadeemilises või teiste tarkvaraarendus meetodite keskkondades. Antud lõputöö uurib tarkvaraarendajate isikuomaduste ja töötulemuste seost keskkonnas, mis kasutab agiilset töö tegemise meetodit. Lõputöö raames kasutatakse tarkvaraarendajate isiksuseomaduste leidmiseks ja nende jõudlusmõõdikute arvutamiseks, enamlevinud agiilse tööriista Jira logisid, ning lõpuks hinnatakse nende kahe seose vastavust tarkavaraarenduse uuringu reeglitele. Lisaks uuritakse käesolevas lõputöös agiilsete mõõdikute ja isiksuseomaduste seotud uuringuid, et teada saada, kuidas hiljutised uuringud määratlevad sama suhet.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine
Juhendaja(d) Ezequiel Scott
Kaitsmise aasta 2020
PDF