arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Afiinse aritmeetika implementatsioon Haskellis
Nimi Joosep Jääger
Kokkuvõte Intervalliaritmeetika ja afiinne aritmeetika on meetodid numbrilises analüüsis, mis võimaldavad läbi viia arvutusi arvuvahemikega. Kuna intervallarvutustega kaasnevad ebatäpsused, on võetud kasutusele afiinne aritmeetika, mis paljudel juhtudel annab täpsema vastuse.
Töö käigus valmis Haskellis teek, mis võimaldab kasutada afiinset aritmeetikat teistes Haskelli programmides. Uus teek on loodud nii, et kasutajal on võimalikult keeruline selle kasutamisel vigu teha. Programmi korrektsuse tagamiseks kirjutati afiinse aritmeetika matemaatiliste omaduste põhjal testid.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Dominique Unruh, Alisa Pankova
Kaitsmise aasta 2020
PDF lisad