arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Kursuse LTAT.03.001 Programmeerimine logikirjete analüüsimine
Nimi Ingrid Laurikainen
Kokkuvõte Moodle’i tegevuslogide analüüsimine on ajamahukas. Et analüüsi protsessi lihtsustada, loodi antud töö raames tarkvara, mis aitaks logikirjeid analüüsida. Loodud tarkvara võtab sisendina kolm erinevat faili ja nende töötlemise ja filtreerimise põhjal loob erinevaid tabeleid ja graafikuid, mille põhjal on võimalik teha järeldusi erinevate Moodle’i kursuste kohta.
Antud töös analüüsiti programmeerimise kursuse logikirjeid. Uuriti, millised kursuse materjalid on vajalikud, kui olulised on kodutööd üliõpilaste jaoks, kas lisaülesannete või enesekontrolli testide lahendamine mõjutab üliõpilase edukust ning kas hinnete ja logikirjete arvu vahel on korrelatsioon.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Reimo Palm
Kaitsmise aasta 2020
PDF