arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Integratsiooniteek Cumulocity IoT platvormi ajalooliste andmete analüüsiks Pythonis
Nimi Silver Laius
Kokkuvõte Antud töös loodi Pythonis teek, millega saab Cumulocity IoT platvormi REST API
kaudu ajaloolisi andmeid pärida. Teegi eesmärgiks on hõlbsustada ja kiiremaks teha Cumulocity’st andmete pärimist ning nende lihtsasti töödeldavale kujule viimist. Teegi loomisel oli fookus suurte andmemahtude pärimisel suure jõudlusega. Teeki kasutati 2019. aasta Metallica kontserti liiklusloendurite andmeanalüüsi andmete saamiseks Tartu linna Cumulocity platvormilt. Lisaks on töös välja toodud andmeanalüüsi töövoog ning tulemused, mis teid kaudu ning mis kellaajal kontserdikülastajad saabusid ning lahkusid Tartust.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Jakob Mass
Kaitsmise aasta 2020
PDF lisad