arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Kuidas leida innovatiivseid lahendusi: virtuaalreaalsuse katse andmete analüüs
Nimi Robert Kirillov
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö käigus uuritakse, miks mõned inimesed tulevad innovatiivsete lahenduste peale ja teised mitte. Vastamaks sellele küsimusele analüüsitakse virutaalreaalsuse põgenemistoas läbiviidud katsete tulemusi ja üritatakse leida ülesande lahendajate ja mittelahendajate vahelisi erinevusi ning gruppidele omaseid käitumismustreid.
Et gruppe omavahel võrrelda ja leida põhjus, miks mõned isikud suutsid tulla innovatiivse lahenduse peale ja teised mitte, analüüsitakse katse lahendajate ja mittelahendajate tegevusi ning liikumist katse ajal. Pärast iga analüüsi seletatakse lahti, mida antud tulemus tähendab. Lõpus sõnastatakse analüüsi tulemused.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Jaan Aru, Madis Vasser
Kaitsmise aasta 2020
PDF