arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Ülevaade Microsoft Power BI-st ja õppematerjali koostamine
Nimi Richard Nõmm
Kokkuvõte Selles töös kirjeldatakse andmete analüüsimise programmi Microsoft Power BI ja koostatakse selle kohta õppematerjal. Antakse ülevaade programmi kujunemise ajaloost ja kirjeldatakse võimalusi andmete sissetoomiseks, hoidmiseks ja visualiseerimiseks. Lisaks sellele kirjeldatakse õppematerjali koostamist, mis tutvustab programmi Power BI Desktop.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Vambola Leping
Kaitsmise aasta 2020
PDF