arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Siseruumides positsioneerimise tarkvara loomine
Nimi Karl Kuusik
Kokkuvõte Ettevõtete jaoks on muutunud järjest olulisemaks data economy. mis viib klientide kohta kogutud inforatsiooni otse firmani. Selle heaks näiteks on toidupoodide puhul kliendi teekonna jälgimisest saadud andmed, mida on võimalik poe edendamiseks kasutada. Tänapäeval on mitmeid lahendusi siseruumides inimeste positsioneerimiseks, aga tihti on need väga kallid ja ebatäpsed. Marvelmind Robotics’i ultrahelil põhinev siseruumide positsioneerimissüsteem võimaldab täpset jälgimist võrdlemisi odava hinna eest. Probleemiks on Marvelmind Dashboard rakendus, mis on eelkõige mõeldud süsteemi ülesseadmiseks kui asukoha andmete salvestamiseks ja analüüsimiseks.
Töö eesmärgiks on luua tarkvara, mis lahendaks Marvelmind Dashboard rakenduse puudujäägid ning kasutada maksimaalselt ära Marvelmind’i positsioneerimissüsteemi võimalusi. Töö käigus valmis Python’i rakendus, mis peamiselt tkinteri ja numpy teeke kasutades laseb Marvelmind’i positsioneerimissüsteemi poolt jälgitud liikumist salvestada ja analüüsida. Lahendust testiti põhjalikult Tartu Ujula Konsumis.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Alo Peets
Kaitsmise aasta 2020
PDF