arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Liikumisgraafika animeerimise tööprotsessi automatiseerimine programmis Adobe After Effects
Nimi Ilja Zolotnikov
Kokkuvõte Käesoleva töö teoreetiline osa kirjeldab noort kunstivoolu nimega liikumisgraafika, selle ilmumise ajalugu, teose loomise protsessi ning meetodeid automatiseerimise jaoks. Töö praktilise osana valmis näidisprojekt, mille teostamisel on rakendatud töö teoreetilises osas uuritud automatiseerimismeetodeid. Neid kasutades on saavutatud suure ajalise võidu võrreldes uuritud meetodeid kasutamata jättes.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Lidia Feklistova
Kaitsmise aasta 2020
PDF lisad