arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Informaatikaviktoriini Kobras ülesannete kogu
Nimi Veronika Lehesaar
Kokkuvõte Bakalaureusetöös tutvustatakse Eestis toimuv informaatikaviktoriin Kobras, mis on suunatud kooliõpilastele, antakse ülevaade viktoriini ajaloost ja korraldusest. Praktilises osas analüüsitakse veebruaris 2020 toimunud teise vooru ülesanded ja tulemused. Samuti autoril sai valmis ülesannete komplekt, mida võib kasutada järgmise viktoriini läbiviimisel.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Lidia Feklistova
Kaitsmise aasta 2020
PDF