arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Murelahendajad programmeerimise kursusel
Nimi Mihkel Pent
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on täiendada ja koostada Tartu Ülikooli kursusele “Tehnoloogia tarbijast loojaks” murelahendajaid. Murelahendaja on vihjete komplekt, mis võimaldab õpilastel küsimuste ja vastuste kaudu ülesannete lahendamisel abi saada. Töö raames koostati ka tagasiside küsimustik, et teada saada, mida arvavad murelahendajatest antud kursuse informaatikaõpetajad ja kaugmentorid. Bakalaureusetöö raames laiali saadetud küsimustikule vastas 16 mentorit. Tagasiside analüüsi käigus selgitati välja, et suur osa õpetajatest on murelahendajatest positiivsel arvamusel.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Marina Lepp
Kaitsmise aasta 2020
PDF