arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Informaatikaviktoriini Kobras esimese vooru ülesannete kogu
Nimi Klaarika Lehes
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on lisada olemasolevatele ülesannetele lahenduskäik ning seos informaatikaga informaatikaviktoriini „Kobras“ eestikeelse väljaande jaoks. Ülesanded olid kasutatud 2018/19. aastal viktoriini esimeses voorus. Lisaks analüüsitakse Eestis osalenute tulemusi ning saadakse selle põhjal teada, millised ülesanded olid kergemad või raskemad.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Ljubov Jaanuska
Kaitsmise aasta 2020
PDF