arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Delta õppehoone visualisatsioon – hoone ja keskkonna realistlikkus
Nimi Aleksandra Leesment
Kokkuvõte Käesoleva töö jooksul parandati ja täiendati olemasolev Delta õppehoone visualisatsioon, et see vastaks reaalsusele ning oleks kasutajasõbralikum. Muudatusi tehti virtuaalse õp-pehoone sise- ja väliskeskkonnas. Hoone sisustuses asendati vanad mudelid uutega või muudeti neid vastavalt hoone planeeringule. Virtuaalset välisala parandati ning lisati uued objektid, et teha väliskeskkonda detailsemaks. Töö lõpus võrreldi saadud tulemust esialgse visualisatsiooniga AB-testimise abil ja analüüsiti tulemusi.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Raimond-Hendrik Tunnel
Kaitsmise aasta 2020
PDF lisad