arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Kohanduv veebirakendus eesti keele sõnavara ja grammatika õppimiseks
Nimi Janna-Liina Leemets
Kokkuvõte Siinse praktilise bakalaureusetöö eesmärk oli luua veebimäng eesti keele käänete ja sünonüümide omandamiseks, mis kohandub kasutaja vastustele. Programm sobib kasutamiseks esimeses kolmes kooliastmes õpilastele kui ka välismaalastele. Keelemängu sünonüümitestid loodi automaatselt, kasutades kahte korpust, morfoloogilist analüsaatorit, Eesti Wordnetti, ebasobivate sõnade loetelu ja Word2Vec mudelit. Kohanemise saavutamiseks loodi Leitneri süsteemist lihtsustatud algoritm. Töös kirjeldatakse õpperakendust, testide genereerimisalgoritmi ning adaptiivuse algoritmi.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Sven Aller
Kaitsmise aasta 2020
PDF