arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Mobiilirakendus Ettevõtluskõrgkoolile Mainor
Nimi Gregor Nõges
Kokkuvõte Bakalaureusetöö käigus loodi Eesti Ettevõtluskõrgkoolile Mainor mobiilirakendus, mida saab kasutada nii Android kui ka IOS platvormil. Mobiilirakendus võimaldab Mainori tudengitel tunniplaani vaadata, vajalikke teateid saada, kooli uudiseid lugeda ning muid kooliga seotud infopäringuid teha. Rakendus integreeriti Mainori olemasoleva õppeinfosüsteemiga, mille kaudu teostati kasutajate autentimist, küsiti loengukava ning teisi kooli ja õpilasega seotud päringuid. Mobiilirakendus loodi raamistikus React Native, mis võimaldab mobiilirakendusi arendada nii Android kui ka IOS platvormile.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Helle Hein
Kaitsmise aasta 2020
PDF