arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Haiglatöötajatele kontekstipõhise informatsiooni kuvamine nende asukoha määramise abiga
Nimi Richard Õnnis
Kokkuvõte Bakalaureusetöös kirjeldatakse haiglatöötajate infosüsteemis navigeerimist lihtsustavat rakendust, lahenduse loomisel kasutatud tehnoloogiat, selle olemasolevaid kasutusalasid erinevates valdkondades ning töö käigus valminud süsteemi edasiarendusvõimalusi.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Ahti Peder, Igor Bossenko
Kaitsmise aasta 2020
PDF