arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


LPWAN raadiovõrkude võrdlus ja kasutusjuhud Tartu näitel
Nimi Kert Tali
Kokkuvõte Sigfox, LoRaWAN ja NB-IoT on hetkel aktuaalseimad LPWANid ehk madala voolutarbe ja laia ulatusega raadiovõrgud, mis võimaldavad mastaapsete asjade interneti rakenduste juurutamist. Käesolev töö analüüsib tehnoloogiate sobivust levinud IoT kasutusjuhtudele, katsetades selleks Tartus kättesaadavaid teenuseid reaalsetes oludes linnas ja lähialadel. Levi analüüsi tulemustes kajastuvad parimad teenused staatilise sensorvõrgu, liikuvate jälgimisseadmete või kaugjuhitavate aktuaatorite rakenduses kasutamiseks. Katseteks kasutatakse arendusplaati Pycom FiPy ning lisaks teenusvõrkudele luuakse ja katsetatakse ise tehtud LoRaWANi tugijaama.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Alo Peets
Kaitsmise aasta 2020
PDF