arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Kursuse "Andmebaasid" õppematerjalide täiendamine
Nimi Katrin Raigla
Kokkuvõte Töö ”Kursuse „Andmebaasid” õppematerjalide täiendamine” eesmärk oli luua Tartu Ülikooli kursusel „Andmebaasid“ kasutamiseks juurde tudengitele mõeldud materjale: erinevate ülesannete variante eksamiteks, kursuse mõistetega ristsõna, Oma Suure Projekti näidislahendused ja Oma Suure Projekti ülesande püsitused. Lisaks uurida automaatkontrolli võimalusi kursuse „Andmebaasid“ jaoks.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Anne Villems
Kaitsmise aasta 2020
PDF lisad