arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Mobiilirakendus kuulutuses oleva info automaatseks kalendrisse sisestamiseks
Nimi Marion Laur
Kokkuvõte Töös vaadeldakse optilise märgituvastuse ja loomuliku keele töötluse vahendite kasutusvõimalusi mobiilirakenduse loomiseks, mis võimaldab automaatselt tuvastada kuulutuselt olulist infot. Samuti hinnatakse protsessi automatiseerimise ajalist kasutegurit võrreldes kalendrisündmuse lisamisega käsitsi meetodil.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Sven Aller
Kaitsmise aasta 2020
PDF