arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Innovatsioon laboris: uue innovatiivset lahendust nõudva katseparadigma väljatöötamine virtuaalreaalsuses
Nimi Karl Jaagup Kask
Kokkuvõte Antud bakalaureusetöö keskendub uue virtuaalreaaluses läbi viidava
katse loomisele. Peamiseks ülesandeks oli luua katse, mille abil uurida innovatiivse mõtlemise tekkimist inimestes. Kasutades Unreal mängumootorit, loodi neli virtuaalreaalsuse ruumi, millest esimene sisaldab põhiülesannet ja teised abiülesandeid. Põhiülesandeks on vangiruumist väljumine ning abiülesanneteks enda vaatlemine läbi peegli ja mütside pähe proovimine. Esimese ülesande ebaõnnestumise korral suunatakse katseisik teistesse ruumidesse, kus proovitakse aidata kaasa ahhaa-efekti tekkimisele katseisikus. Bakalaureusetöö annab ülevaate rakenduse toimimisest ning taustainformatsiooni virtuaalreaalsuse ja ahhaa-efekti kohta. Lisaks arutatakse erinevaid edasiarendusvõimalusi.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Jaan Aru, PhD ja Madis Vasser, MSc
Kaitsmise aasta 2020
PDF