arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Andmebaas, millesse on salvestatud Eestis kasutatavates digitaalallkirja failivormingutes sisalduvad andmed
Nimi Artur Aralov
Kokkuvõte Bakalaureusetöös kirjeldatakse digitaalallkirja failivormingut ja sellega seotud termineid. Lisaks kirjeldatakse Eestis kasutatavate digitaalallkirja failivormingute spetsifikatsioone. Selle lõputöö eesmärk oli luua andmebaas, kuhu salvestatakse Eestis kasutatavates digitaalallkirja failivormingutes sisalduvad andmed. Seetõttu kirjeldab see töö ka nende digitaalallkirja failivormingute kogumise ja andmebaasi loomise protsesse.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Arnis Paršovs
Kaitsmise aasta 2020
PDF