arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Tarkvaraline ja riistvaraline lahendus õhukvaliteedi jälgimiseks siseruumides
Nimi Michael Davõdovski
Kokkuvõte Õhukvaliteedi hindamine kogub aina rohkem tähtsust tänapäeva maailmas, eriti kodudes või kontorites, mis integreerivad asjade interneti tooteid. Õhukvaliteedi hindamiseks eksisteerib mitmeid tooteid, mis asuvad väga erinevates hinnavahemikes ning tunduvad kohati ülemäära kallid. Käesoleva töö käigus antakse ülevaade erinevatest turul pakutavatest toodetest ning luuakse nendele toodetele võimalikult odav, kuid konkurentsivõimeline alternatiiv. Loodud toode kasutab ESP32 plaati koos CJMCU-8128 sensoriga, mis saadab mõõdetud andmed veebiserveri kaudu MySQL andmebaasi. Valmivat alternatiivi võrreldakse turul pakutava lahendusega ning analüüsitakse lahenduse pädevust ning mastaapi.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Alo Peets
Kaitsmise aasta 2020
PDF