arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Masinõpe kasutamise võimalused börsil
Nimi Igor Atsberger
Kokkuvõte Kiire infotehnoloogia areng tekitas soodsaid tingimusi uute tuluallikate tekkimiseks. See juhtus tänu niisugustele tehnoloogiatele nagu masinõpe ja sellistele nähtustele nagu aktsiate börsi saadavus tavainimestele. Nende kahe fenomeni kombineerimine võib potentsiaalselt teha inimest rikkaks, kui temal õnnestub luua sellist tehisnärvivõrku, mis täpselt ennustaks börsi aktsiate hindu. Käesoleva töö eesmärk on sellise mudeli loomine vabalt kättesaadavate tehnoloogiate abil.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Vambola Leping
Kaitsmise aasta 2020
PDF lisad