arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Tumeda elurikkuse hindamine üheainsa binaarsete väärtustega vaatlus maatriksi põhjal
Nimi Siim Karel Koger
Kokkuvõte Ökoloogiliste süsteemide teooria ja looduskaitse teadus on traditsiooniliselt tuginenud lokaalsele mitmekesisusele. Bioloogilise mitmekesisuse alla kuuluvad aga ka liigid, kes potentsiaalselt sobiksid konkreetsesse kooslusesse, aga miskipärast siiski seal ei esine - neid puuduvaid liike nimetame liigifondi “tumedaks elurikkuseks”. Tume elurikkus ei ole definitsiooni poolest mõõdetav, kuid seda on võimalik määrata läbi liigifondi määratlemise; seda on võimalik hinnata nii binaarselt kui ka tõenäosuslikult.
Käesolev bakalaureusetöö võrdleb mitut implementatsiooni mitte-negatiivsest maatriksi faktoriseerimisest (eng. NMF) ja kolme erineva arhitektuuriga autokooderit tumeda elurikkuse tõenäosuslikkuse määratlemiseks põhinedes ühele vaatlus maatriksile (mis ütleb kas liik eksisteerib teatud piirkonnas või mitte).
Töö käigus leitakse, et mõlema uuritud meetodiga on võimalik genereerida maatriks, mis on tugevas korrelatsioonis tõeste sobivusväärtustega ning just autokooderis leidub suur potentsiaal edasistes uuringutes veelgi paremate tulemuste saavutamiseks.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Ardi Tampuu, Raul Vicente Zafra, Carlos Pérez Carmona
Kaitsmise aasta 2020
PDF