arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Kõrgkäideldav võrgukoormuse jaotamisega reaalaja videoülekande lahendus
Nimi Karl Õmblus
Kokkuvõte Maapiirkondades või väliüritustel puudub tihti stabiilne internetiühendus, mis muudab sealt videoülekannete tegemise problemaatiliseks.
Bakalaureusetöö eesmärk on luua kõrgkäideldav, võrgukoormuse jaotamisega videoülekande edastusplatvorm, mille abil on võimalik töökindlalt edastada reaalaja videovoogu tingimustes, kus on olemas mitu internetiühendust, mis eraldivõetuna võivad olla ebastabiilsed. Loodud rakenduses liidetakse erinevad internetiühendused kokku ühtseks stabiilseks üleslaadimiskanaliks.
Videovoog dubleeritakse mitmete serverite vahel vajaduseta sama voogu mitmekordselt üles laadida. Töökindluse kontrollimiseks viidi läbi vigade imiteerimisel põhinevad testid, mille kohaselt osutus rakenduse töökindlus väga heaks.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Märt Bakhoff
Kaitsmise aasta 2020
PDF