arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Dwarf Block mängu arendus - dünaamiline keskkond
Nimi Märt Mäemees
Kokkuvõte Käesolev bakalaureusetöö kirjeldab mängule Dwarf Block dünaamilise vokselmaastiku süsteemi loomiseks kasutatud meetodeid. Töös kirjeldatakse kolmemõõtmelise maastiku loomist, kasutades marssivate kuubikute algoritmi ning implementeeritakse see Unreal Engine 4 mootoris. Samuti kontrollitakse, et võrestiku ehitamise jõudlus sobiks reaalajas mängus kasutamiseks. Maastiku andmete protseduuriliseks genereerimiseks võrreldakse kolme generaatori implementatsiooni ning valitakse neist sobivaim, põhinedes uuringust kogutud andmetele.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Jaanus Jaggo
Kaitsmise aasta 2020
PDF lisad